Телевизија Кисс е приватна телевизиска станица, која емитува за Тетово, Гостивар и регионот.

Тетово 1200, ул. Благоя Тоска 10
тел. +389 044/ 330 588, 331 188
факс: (+389) 044/ 334 565
e-mail: [email protected]
web-site: www.kiss.com.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Тетово 554
(31)
Калето