Koha Televizioni е приватна телевизија, која емитува на албански јазик за Тетово, Гостивар и регионот. Телевизијата е част од медијната група Koha Ditore.

Тетово 1200, GTC Trijada 2 kat, lok.77
тел. +389 044/ 331 575
факс: (+389) 044/ 331 287
e-mail: [email protected], [email protected]
web-site: www.tvkoha.tv

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Тетово 666
(45)
Калето