Телевизија Менада е приватна телевизиска станица, која емитува од 2001 година за Тетово, Гостивар и регионот. Телевизијата е член на Асоциацијата на приватните електронски медиуми на Македонија .

Тетово 1200, ул. Маршал Тито 36, етаж 4
тел. +389 044/ 331 533, 333 733, 331 549
телефон/факс: (+389) 044/ 339 010
e-mail: [email protected]

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Тетово 538
(29)
Калето