Супер Скај е приватна телевизија, која емитува на албански, турски и ромски јазик за Тетово, Гостивар и регионот од предавател во село Мала Речица, југозападно од градот Тетово. (Muslim Aziri - Gjura drejtor)

село Мала Речица 1200, ул. 169 №182 / 1200 Lagja Reçicë e Vogël, Rr. "167" nr.182
тел. +389 044/ 347 414; 070/ 652 682
e-mail: [email protected]
web-site: www.supersky.ch

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Тетово 650
(43)
Гајре