Телевизии во Тресонче

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
498
(24)
МРТ 1 Тресонче, (приема од Галичник, Голубарник)
586
(35)
RTM 2 Тресонче, (приема од Галичник, Голубарник)
  

Репетитор Тресонче


Географски координати: 21°32'36"E / 41°24'12"N, надморска височина (кота терен): 1260 м.