Радио Мис - ЖировницаЛокалното радио „Мис” - Жировница е приватна радиостаница, која емитува од село Жировница, Општина Маврово и Ростуша.

село Жировница 1255, Општина Маврово и Ростуша
телефон/факс: (+389) 044/ 487 068
e-mail: [email protected]
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Жировница 103.5 Жировница