МРТ 2 Сат (MRTV - Sat) - вториот сателитски канал на Македонската радио-телевизија. Почна да емитува сателитска програма во октомври 2012 година како втора сателитска програма на Македонската радио-телевизија.


Северна Македонија 1000 Скопје, бул. „Гоце Делчев“ б.б.
тел. +389 2 5119 899 (централа), +389 02 5119 940 (Сателитски сервис)
web-site: http://al.mrt.com.mk

Сателитско емитување