МРТ 4 — канал на Македонската радио-телевизија. На него се емитува програма на турски јазик (од 10:00 до 15:30 и од 19:30 до 01:00 часот), како и емисии на ромски, влашки, српски и бошњачки јазик. Започнал со емитување сигнал на 16 април 2020 година во 16 часот како канал за програма на јазиците на заедниците во Македонија на јавниот сервис. Програмата којашто се емитува на овој канал преминала од МРТ 2, каде што од 2020 се емитува програма исклучиво на албански јазик.


Северна Македонија 1000 Скопје, бул. „Гоце Делчев“ б.б.
тел. +389 2 5119 899 (централа)
web-site: www.mrt.com.mk

Терестријално емитување